Nieuwe voilere

accomodatie

 

accomodatie

Roek

waterhoen met jong

 

 

 

Hoewel wij als non-profitorganisatie afhankelijk zijn van giften en donaties, worden wij
voor een groot deel financieel ondersteund door de gemeente Amsterdam door middel van subsidie.

 

 

Een goed voorbeeld hiervan is ons nieuwe egelhuis en onderhoudsvriendelijke hokken.
Ook de vogels zijn erop vooruit gegaan met een zestal nieuwe volières.
De Toevlucht beschikt momenteel over 30 ruime kooien, waarvan er 8 extra verwarmd kunnen
worden. Voor de vogels hebben wij 30 quarantainehokken en 26 volières.
Voor vogels en egels beschikken wij over drie afzonderingruimtes, waar de eerste opvang in plaatsvindt.

 

Bij de ingang van ons terrein staat een klein, maar zeer functioneel quarantaine-gebouw
voor de primaire opvang voor zowel vogels als egels.
In de linkerruimte kunnen de vogels geobserveerd en onderzocht worden op zowel breuken als ziektes.

 

De verblijven van de egels zijn in de rechterruimte. Deze ruimte is geschikt voor langere verzorging.
Verder blijven we uitbreidingsplannen houden, met name ten behoefte van differentiatie in de opvang.

 

De Toevlucht vangt de laatste jaren ruim 4000 vogels op en vele egels.
Tien tot vijfien procent is afkomstig van particulieren, maar het merendeel van onze patiënten wordt
binnengebracht door de Centrale Dierenambulance Amsterdam, die dag en nacht bij ons terecht kan.

 

quarantaineruimte

quarantaineruimte

opvang eerste hulp

Nieuwe voilere

 

Toevlucht Vogel-en Zoogdierenopvang

Bijlmerweide 1, Amsterdam ZO

Telefoon: 020 6001144

E-mail:info@toevlucht.nl