De toevlucht

Baby egel

Vrij laten egel

Uitzetten egel

Jaarverslag/ Werkzaamheden

Jaarrekening_2013

 

Stichting de Toevlucht beschikt over 6 vaste medewerkers en vrijwilligers, die de continuïteit
garanderen. De Stadsdeelraad Amsterdam-Zuidoost subsidieert de pacht van ons terrein.
Verder o

ntvangen wij jaarlijks subsidie van de gemeenten Amsterdam en Amstelveen.

Dat wil echter nog lang niet zeggen dat we financieel quitte spelen. We zouden zonder donateurs in de vrije val geraken door de kosten aan:
- Voer
- Water
- Energie
- Onderhoud
- Verzekeringen
- Medische hulp en medicijnen
- Kantoorbenodigdheden - Bedrijfsauto
- Reiskosten voor vrijwilligers
- Studiemateriaal


De stichtingen en fondsen, die ons de laatste jaren met grote en kleinere bedragen gesteund hebben,
willen wij van harte danken!

Zie aan de rechterzijde van deze pagina een overzicht van deze organisaties.

 

Het bestuur van Stichting De Toevlucht:

Voorzitter: Percy Tjong-A-Hung

penningmeester/secretaris: Yvonne Koopmanschap

bestuurslid: Carinann Lourens

Beloningsbeleid: Het bestuur werkt volledig op vrijwillige basis en ontvangt daarvoor geen salaris of onkostenvergoeding voor haar of zijn werkzaamheden bij de Toevlucht.

Beleidsplan: De Toevlucht geeft 24 uur 7 dagen per week hulp aan zieke en gewonde dieren. Hiervoor is vakkundig en goed opgeleid personeel en vrijwilligers voor nodig. Dus de Toevlucht besteed veel aandacht aan het opleiden en begeleiden van nieuwe medewerkers. Vervolgens wil de Toevlucht meer geld ophalen door gerichte acties en door het donateurs bestand uit te breiden. De besteding van alle gelden worden gebruikt voor dagelijkse kosten van de opvang van dieren.

Het verslag van de uitgeoefende activiteiten staat in de folder onder het jaarverslag werkzaamheden op de Toevlucht.

Dierenbescherming afd. Amsterdam

Sophia Vereeniging tot Bescherming van Dieren

Wilhelmina Davyt-Keuchenius

Stichting voor Daadwerkelijke Dierenbescherming

Manders Brada Stichting

Haella Stichting

Morya Stava-Morena

Stichting Elize Mathilde

Stichting Grethe Salemink Fonds

Stichting Politie Dier en Milieu

Stichting van der Ven Fonds

Adolphina Swyter Stiching

Eekhoorn

Toevlucht Vogel-en Zoogdierenopvang

Bijlmerweide 1, Amsterdam ZO

Telefoon: 020 6001144

E-mail:info@toevlucht.nl