jonge duif

Jonge valken

Jonge fuut

Zwaan

Egel wegen

 

De buizerdpopulatie is de laatste jaren toegenomen en het aanbod van jonge vogels wordt per
jaar groter. Deze zijn meestal verdwaald bij hun eerste oefenvlucht.
Bij het loslaten van roofvogels rijst altijd de vraag, kunnen ze wel zelfstandig jagen?
Wij leren ze een prooi vangen, er wordt dan een dode rat of muis die aan een draadje zit, over
de grond getrokken.

 

De baby-houtduifjes horen ook tot de wat latere gasten, zo vanaf juni tot aan september.
Stadsduiven hebben zich zo aangepast aan mensen dat ze bijna een menselijk voortplantingspatroon aangenomen hebben. Ze krijgen vrijwel het hele jaar door jongen.

 

In juni arriveren er ook allerlei soorten zwaluwen.

En niet te vergeten de jaarlijkse terugkeer van botulismeslachtoffers.
Deze laatsten moeten zo'n tien keer per dag doorgespoeld worden en ook hun ogen moeten gezalfd worden. Dit is zeer intensief werk, maar vaak zijn zij na 1 week weer redelijk genezen.
Dat is het helaas het gevolg van het vele ondiepe water in de Bijlmermeer.
Ook het niet snel opruimen van de dode dieren zorgt voor een explosie van botulisme.


 

Eenden worden er het eerst door getroffen, dan meerkoeten, zwanen, meeuwen, aalscholvers
en reigers. Aaseters eten weer van de giftige kadavers. Dankzij medicatie en een intensieve verzorging genezen de meeste dieren voorspoedig.

 

Het najaar is relatief rustig, op de gewone slachtoffers ( raam, aanrijdingen, hondenbeten
of kattenbeten) na. Niet zelden krijgen we in deze tijd dieren met schotwonden.

 

De winterslachtoffers vormen de laatste categorie ' seizoensarbeid '.
Uiteraard zijn hierbij de weersomstandigheden bepalend. Is er sprake van flinke kou dan worden we overspoeld met vogels die in overvolle wakken op het ijs gaan slapen en zo vastvriezen.
Buiten vogels en egels krijgen wij soms ook andere dieren aangeboden. Bijvoorbeeld eekhoorns, wezels en konijnen.

Uilskuikens

Jonge torenvalk

opvang egel

 

Toevlucht Vogel-en Zoogdierenopvang

Bijlmerweide 1, Amsterdam ZO

Telefoon: 020 6001144

E-mail:info@toevlucht.nl