Skip to content
Waarom heeft de Toevlucht uw steun nodig?

 

Zonder donateurs en giften zou de Toevlucht niet kunnen bestaan. Jaarlijks ontvangt de opvang subsidies van de Gemeente Amsterdam en Amstelveen, verder hebben we een overeenkomst met Gemeente Diemen, waarvoor wij heel dankbaar zijn. Ook de Dierenbescherming, Stichting Dierenlot en De Daadwerkelijke Dierenbescherming ondersteunen ons financieel. Afspraken met de gemeente Lelystad en Almere zijn in een gevorderd stadium. Maar zonder u gift of sponsoring lukt het maar moeilijk rond te komen.

Naast particuliere donaties ontvangt de Toevlucht ook een eenmalige financiële steun van verschillende Stichtingen en Fondsen, namens de dieren bedankt!

Back To Top