Skip to content

Momenteel heerst er vogelgriep in Nederland en verspreid zich best snel en is heel besmettelijk. Het lijkt een beetje op botulisme.

De symptomen zijn:

– ongecontroleerd beven, trillen, schudden met kop en nek

– verstijfd naar achter slaan met de kop

– kleine rondje zwemmen

– opgezwollen kop

– vaak blauwe verkleuring

– algehele malaise ( slap, snotneus, uitpuilende ogen, diarree )

Vogelgriep komt vooral voor watervogels maar ook kraaien, buizerds, lijsterachtige en weidevogels kunnen het krijgen. Als een vogel één of meerdere van de volgende verschijnselen vertoond neem dan contact met uw lokale dierenambulance op. Ondanks dat het risico op overdracht van vogelgriep op mensen zeer klein is, raak het dier nooit met blote handen aan en breng het niet naar een opvang. Ook als er meerdere dode vogels bij elkaar liggen meld dit ook aan uw lokale dierenambulance.

Zie de kaart waar momenteel vogelgriep heerst in Nederland HERE.

Back To Top